Jeugdwerk

Club ‘Met hart en hand’
Voor kinderen van 7 – 10 jaar is er om de week op donderdagavond club van 18.30 uur – 19.30 uur. Aan de hand van een bijbelverhaal maken we een knutselwerkje of we doen een spel.

Plaats: “de Open Poort” in Tiendeveen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kerktn.nl

Jongerenavonden
Regelmatig worden er in Tiendeveen jongerenavonden georganiseerd voor jongeren uit Tiendeveen en omgeving. Het doel van de avonden is om God te leren kennen en dichter bij Hem te leven door samen te bidden, te zingen en te luisteren. Er is zoveel te doen op de zaterdagavond, dat klopt. Waar breng jij deze avond door, wat is jouw verlangen? Er is maar EEN Weg, de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf voor u en jou. Van God mogen we het verwachten. Daarom is iedereen van harte welkom op de jongerenavonden. Zie de Facebook pagina voor actuele avonden: http://facebook.com/HervormdeKerkTiendeveen

Zondagsschool ‘Samuël’ Tiendeveen
Het zondagsschoolwerk neemt al jarenlang een grote plaats in. Veel ouderen herinneren zich nog de tijd dat zij daar de geschiedenissen uit de Bijbel hoorden en psalmversjes leerden. Ook nu gaan nog veel kinderen elke zondag naar de zondagsschool. Daar wordt geprobeerd voor kinderen in begrijpelijke taal een bijbelverhaal te vertellen.
De zondagsschool is er voor iedereen. Er komen kinderen die op zondag ook wel naar de kerk gaan, maar de zondagsschool is er vanouds vooral ook voor die kinderen die niet elke zondag in de kerk komen.
Misschien ben jij nog nooit op de zondagsschool geweest, maar zou je er best een kijkje willen nemen. Dat kan natuurlijk! Ook jij bent van harte welkom!
Plaats : `De Open Poort’
Tijd : elke zondagochtend van 11.00 uur – 12.00 uur
Inlichtingen:  dhr. A. Jansen (te bereiken via info@kerktn.nl)

KINDEROPPAS
Tijdens elke morgendienst in Tiendeveen, en op enkele kerkelijke feestdagen, is er kinderoppas in de Open Poort naast de kerk.
In Nieuw Balinge is er in de vakantieperiode indien nodig oppas. Meld u zich hiervoor bij de zij-ingang, “De Bron”.

CATECHESE
Tijdens het winterseizoen is er voor de jeugd van de gemeente vanaf 10 jaar catechisatie. Het woord catechese is een leenwoord uit het Grieks en wordt in het Nieuwe Testament vertaald als onderwijzen. Het is in de kerkelijke geschiedenis het woord geworden voor geloofsonderwijs. Op catechisatie worden Bijbelse thema`s behandeld, waarbij aandacht is voor zowel de inhoud van het geloof (de geloofsleer) als ook voor de vraag naar hoe dat in het dagelijks leven functioneert. In het woord catechese horen we terug dat er het woord ‘echo’ inzit, bij catechisatie hopen we als kerkelijk gemeente dat het gegeven en ontvangen onderwijs als een echo terugkeert. Met andere woorden, dat de catechese jongeren helpt om te komen tot een persoonlijk beamen van het geloof, gemarkeerd door het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. De jongste groep (1) volgt basiscatechese in 10 lessen (ongeveer om de week) verdeeld over het seizoen, de andere groepen (2, 3 en 4) hebben buitenom vakanties en bijzondere dagen iedere week catechese verdeeld over ongeveer 20 lessen.

  • Maandagavond 4, 17 jr. en ouder. (19.00-19.45)
  • Dinsdagavond 2, 12-13 jr. (18.00-18.45)
  • Dinsdagavond 3, 14-16 jr. (19.00-19.45)
  • Donderdagavond 1, 10-11 jr. (18.30-19.30)
  • Maandagavond Belijdeniscatechese. (20.00-21.30)