Jeugdwerk

 Club `Het Olielampje’ Nieuw Balinge van 9-12 jaar
Voor jongens en meisjes van 9 tot en met 12 jaar is er iedere donderdagavond clubavond in Nieuw Balinge. Er wordt dan uit de Bijbel verteld en er wordt aan de hand van materiaal van het Hervormd Jeugdwerk verder over doorgepraat.

We gaan één keer zwemmen en/of gourmetten en verder wordt de avond gevuld met spel, handenarbeid en andere gezellige dingen. Aan het einde van het seizoen hebben we een afsluitavond met elkaar.
Als bijdrage in de kosten wordt van de leden € 10, per seizoen gevraagd, en bij zwemmen, gourmetten en afsluitavond € 2,- per kind.
Naast het bijbelgedeelte is bij ons de gezelligheid wat er de meeste clubavonden dan ook is, heel belangrijk.
Plaats : “De Bron”
Tijd : van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur
Wil je meer weten? Stuur een mail naar info@kerktn.nl

Club ‘Met hart en hand’
Voor kinderen van 7 – 10 jaar is er om de week op donderdagavond club van 18.30 uur – 19.30 uur. Aan de hand van een bijbelverhaal maken we een knutselwerkje of we doen een spel.
Plaats: “de Open Poort” in Tiendeveen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kerktn.nl

Jongerenavonden
Regelmatig worden er in Tiendeveen jongerenavonden georganiseerd voor jongeren uit Tiendeveen en omgeving. Het doel van de avonden is om God te leren kennen en dichter bij Hem te leven door samen te bidden, te zingen en te luisteren. Er is zoveel te doen op de zaterdagavond, dat klopt. Waar breng jij deze avond door, wat is jouw verlangen? Er is maar EEN Weg, de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf voor u en jou. Van God mogen we het verwachten. Daarom is iedereen van harte welkom op de jongerenavonden. Zie de Facebook pagina voor actuele avonden: http://facebook.com/HervormdeKerkTiendeveen

Zondagsschool ‘Samuël’ Tiendeveen
Het zondagsschoolwerk neemt al jarenlang een grote plaats in. Veel ouderen herinneren zich nog de tijd dat zij daar de geschiedenissen uit de Bijbel hoorden en psalmversjes leerden. Ook nu gaan nog veel kinderen elke zondagmiddag naar de zondagsschool. Daar wordt geprobeerd voor kinderen in begrijpelijke taal een bijbelverhaal te vertellen.
De zondagsschool is er voor iedereen. Er komen kinderen die op zondag ook wel naar de kerk gaan, maar de zondagsschool is er vanouds vooral ook voor die kinderen die niet elke zondag in de kerk komen.
Misschien ben jij nog nooit op de zondagsschool geweest, maar zou je er best een kijkje willen nemen. Dat kan natuurlijk! Ook jij bent van harte welkom!
Plaats : `De Open Poort’
Tijd : elke zondagochtend van 11.30 uur – 12.30 uur
Inlichtingen:  dhr. A. Jansen (te bereiken via info@kerktn.nl)

KINDEROPPAS
Tijdens elke morgendienst in Tiendeveen, en op enkele kerkelijke feestdagen is er kinderoppas in één van de zaaltjes van de kerk. Voor Nieuw Balinge geld: in de vakantie periodes is er oppas. Daarbuiten kunt u zich melden bij de kerkenraad die dan oppas regelt. Eén van de moeders van de kinderen en enkele jongeren verzorgen de oppas.

CATECHESE
De catechisaties worden in één van de zaaltjes van de kerk gehouden op de volgende uren en voor de volgende leeftijdsgroepen:

Donderdagavond in Tiendeveen voor Tiendeveen en Nieuw Balinge
18.30 uur: 10 – 11 jaar

Maandagavond in Tiendeveen voor Tiendeveen en Nieuw Balinge
18.30 uur 12 – 14 jaar

Maandagvond in Tiendeveen voor Tiendeveen en Nieuw Balinge
19. 45 uur 15+