Kringwerk

Jongerenkring en Bijbelkring
Ieder winterseizoen is er ééns per maand, in totaal 6 keer Jongerenkring en evenzoveel keer Bijbelkring. De kringen willen de gelegenheid bieden om te volharden in het onderzoeken van de Bijbel en samen met anderen over het geloof en de doorwerking ervan in het persoonlijk leven in gesprek te gaan. We doen dat ieder seizoen over een Bijbelboek, Bijbelse persoon of Bijbels thema, meestal aan de hand van een studieboekje. Beide kringen behandelen hetzelfde en hebben dezelfde opzet. Zoals de naam aangeeft, is de jongerenkring overwegend bedoeld voor de jonge mensen, hen die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Toch is er geen duidelijke leeftijdsgrens, het onderscheid tussen Jongeren- en Bijbelkring is vooral praktisch. Als een echtpaar door omstandigheden niet samen in de gelegenheid is voor een kring, dan kunnen beiden om de beurt één van de twee kringen bezoeken. Voor anderen is het mogelijk fijn dat er iets meer keuze is m.b.t. de data. Het onderscheid is oorspronkelijk vanuit de gedachte dat gemeenteleden elkaar in ongeveer dezelfde levensfase, met eigen vragen over geloof en Bijbel kunnen ondersteunen. We willen alle gemeenteleden oproepen om zoveel het mogelijk is één van beide kringen te bezoeken. Plaats van samenkomst is de Open Poort in Tiendeveen. Tijd: Dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur.