Kringwerk

Jongerenkring 
Op de jongerenkring komen, zowel uit Tiendeveen als uit Nieuw Balinge overwegend 20-ers en 30-ers. De kring is bedoeld als vervolg op de catechese en het jeugdwerk en biedt jonge mensen de mogelijkheid met anderen te blijven samenkomen om zich te verdiepen in wat de Bijbel zegt.
Aan het begin van de avond wordt kort samengevat waar het die avond over gaat. Daarna wordt er op ingegaan in kleinere groepen. Als leidraad dienen de gespreksvragen. Na het groepswerk volgt nog een nabespreking onder leiding van de predikant.
Wie belangstelling heeft voor deze kring begroeten we graag.
Plaats : `consistorie Tiendeveen’
Tijd : maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur

Bijbelkring
Voor de wat oudere jongeren en ouderen is er de Bijbelkring. Ook deze is voor zowel gemeenteleden uit Tiendeveen als Nieuw Balinge. De opzet is dezelfde als van de jongerenkring en om de maand is de plaats van samenkomst ‘De Bron’ of de ‘Open Poort’. We begroeten graag nieuwe leden.
Plaats : `consistorie Tiendeveen’ of ‘De Bron’
Tijd : dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.