Verenigingen

VERENIGINGEN

Vrouwenvereniging `Ruth’ Tiendeveen en Vrouwenvereniging `Lydia’ – Nieuw Balinge
De vrouwenvereniging `Ruth’ vergadert om de twee weken op donderdagavond om 19.45 uur in `de Open Poort’ te Tiendeveen.
De vrouwenvereniging `Lydia’ vergadert om de twee weken op dinsdagmorgen van 9.45 u tot ong. 11.30 uur in ‘De Bron’ te Nieuw Balinge.

Er zijn die morgen of avond verschillende activiteiten:
– Voor de pauze is er een bijbelstudie uit de `Hervormde Vrouw.’ Deze bijbelstudie wordt uitgegeven door de Bond van Ned. Herv. Vrouwen Verenigingen op Gereformeerde Grondslag, waar de vrouwenverenigingen bij zijn aangesloten,
– er wordt een gedicht voorgelezen,
– in de pauze drinken we koffie of thee,
– na de pauze is er een vragenbespreking

Daarnaast is er ook
– een gezamenlijke start- en sluitingsavond met de beide vrouwenverenigingen `Ruth’ en `Lydia’,
– in januari een gezamenlijke avond, met een vrij programma (zo mogelijk wordt op één van deze gezamenlijke avonden een gastspreker uitgenodigd).
– het bezoeken van de landelijke bondsdag,
– het bezoeken van ontmoetingsdagen en ringavonden van de Landelijke Vrouwenbond,
– het meewerken aan de rommelmarkten,
– de jaarvergadering,
– een reisje in het voorjaar,
– de kerst en paasochtenden/avonden.

OUDERENCONTACTMIDDAGEN
Voor veel ouderen en alleenstaanden voorzien de ontmoetingsmiddagen in een behoefte. Vooral voor hen die niet meer zo vaak de deur uit (kunnen) komen is het een welkome onderbreking van de dagen. Het eerste gedeelte van de middag wordt besteed aan de bespreking van een gedeelte uit de Bijbel door de predikant.
Na de pauze besteden we de nodige aandacht aan ontmoeting en ontspanning, bijvoorbeeld door een quiz, spel en zo meer.
Deze middagen worden eenmaal per maand op donderdagmiddag gehouden in Tiendeveen van 14.00 uur tot 16.15 uur. De kerst- en paasvieringen in Tiendeveen worden op een morgen, samen met de vrouwenvereniging gehouden en beginnen om 10.00 uur.