Winterkalender

De winterkalender is hier te raadplegen en te downloaden of printen. Het betreft een voorlopige versie; in de loop van het seizoen kunnen er activiteiten aan worden toegevoegd en ook wijzigingen optreden. Deze zullen via kerkbode en/of anderen kanalen worden gecommuniceerd.

Winterkalender