Overig

BANK EN GIRONUMMERS
Tiendeveen:
College van Kerkrentmeesters rek nr: NL55RABO0676813461 t.n.v Kerkrentmeesters Herv Kerk Tiendeveen
Diaconie Reknr NL55RABO0373710674 t.n.v Diaconie Herv Kerk Tiendeveen.
Bouwfonds Reknr: NL70RABO0373708270 t.n.v. Bouwfonds Herv Kerk Tiendeveen
Contactcommissie Reknr  NL11RABO0373708459 t.n.v Contactcommissie Herv Kerk Tiendeveen.

Nieuw Balinge:
College van kerkrentmeesters Reknr NL53INGB0003313362 t.n.v. Herv.Kerk te Nieuw Balinge

STENCILWERK
Voor stencilwerk, waaronder de kerkbode van de Hervormde Gemeente Tiendeveen Nieuw Balinge, kunt u terecht bij: kerkbode@kerktn.nl

UITGIFTE COLLECTEBONNEN
Tiendeveen: Maandelijks op de bekende tijden. Het is wenselijk vooraf het gewenste bedrag aan collectebonnen over te maken op bovenstaande rekeningnummer.
Nieuw-Balinge: Verkrijgbaar bij de fam B. Everts.

KERKBODEABONNEMENT
Elke drie weken wordt de kerkbode verspreid bij diegene die een abonnement heeft. Het abonnement loopt van september tot september, het abonnementsgeld bedraagt € 17,50 per jaar en wordt automatisch geïncasseerd. Een machtiging kunt u aanvragen bij ouderling-kerkrentmeester de heer J. de Koning, tel. 06-41180617.

AUTODIENST HOOGEVEEN
Voor degene uit Hoogeveen die in Tiendeveen niet op eigen gelegenheid in de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de autodienst. Welke chauffeur dienst doet, kunt u lezen in de kerkbode.

KERKRADIO
Als er gemeenteleden zijn die graag aangesloten willen worden op de kerkradio, of hier informatie over willen hebben, kunnen zij zich wenden tot diaconie@kerktn.nl Ook voor wie tijdelijk niet naar de kerk kan gaan, is er de mogelijkheid om tijdelijk een kerkradio aansluiting te krijgen.

NOODHULP
Zit u door ziekte of andere problemen onthand en denkt u dat we als gemeente u kunnen helpen, bel dan gerust naar één van de contactpersonen. U vind de namen in de kerkbode.