Privacy

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De kerk wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. De AVG laat ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen op zijn plaats zijn. U kunt de privacyverklaring hier inzien. Daarin informeren we u over hoe er met privacy om wordt gegaan. Neemt u met vragen contact op via kerkrentmeesters@kerktn.nl