Bidstond Tiendeveen 23-06-2021 20:00uur

bidstond
D.V. woensdag 23 juni wordt er een bidstond gehouden in de Kerk van Tiendeveen om 20:00uur. U bent van harte welkom, naar verwachting zullen er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn.

Waarom?
Hoewel de versoepelingen zich momenteel in vrij snel tempo opvolgen leek het ons toch goed om dit gebedsuur te houden. In vele families is verdriet gekomen. Velen kampen fysiek of mentaal, of ook wat betreft hun werk en inkomen met ernstige gevolgen. Onze regering heeft nog steeds de verantwoordelijke taak om de nodige maatregelen te bepalen tegen verdere verspreiding van het virus. Als kerken kijken we ook terug, wat hebben wij de afgelopen periode uitgestraald, hoe gingen wij in de kerk en als kerken met elkaar om en wat hebben wij geleerd van Gods handelen. En naar de toekomst toe, hoe dienen wij onze roeping gestalte te geven in een wereld die zich in crisis bevind? Het is onze hartelijke wens dat een gezamenlijke bidstond aanleiding geeft om (opnieuw) ook persoonlijk de Heere te zoeken, ons voor Hem te verootmoedigen, tot Hem te bekeren en alle heil van Hem alleen te verwachten.

Ds. Cornet, ds. Beekman en ds. Mudde

Corona maatregelen
U hoeft zich niet aan te melden zowel de kerkzaal als de Open Poort is beschikbaar. Er wordt ingetogen gezongen en we houden 2 zitplaatsen aan tussen huishoudens. U wordt wel gevraagd om binnen de genomen maatregelen de ruimte effectief te gebruiken, zodat er voor een ieder die komen wil inderdaad genoeg plaats is. Zie voor een compleet overzicht van maatregelen ons Gebruiksplan via http://www.kerktn.nl/website/nieuws/corona/

Meeluisten of meekijken:
Zie hiervoor http://www.kerktn.nl/website/nieuws/live-meekijken-diensten/

Liturgie
Door ds. Beekman
1.      Welkom
2.      Votum
3.      Psalm 123: 1
4.      Inleidend woord
5.      Openingsgebed
6.      Psalm 18: 14

Door ds. Cornet
7.      Schriftlezing Zach.7:1-12 en 8:14-19
8.      Psalm 130: 2
9.      Meditatie
10.    Psalm 30: 4

Door ds. Mudde
11.     Inleidend woord
12.     Afsluitend gebed
13.     Psalm 93: 2 en 3