Paaszangdienst

Op 2e paasdag, maandag 2 april a.s. wordt een gezamenlijke zangdienst gehouden in de hervormde kerk in Tiendeveen. De meditatie zal worden verzorgd door prop. M. Krooneman en het orgel wordt bespeeld door dhr. Bert Jansen. Muzikale medewerking word verzorgd door jongerenkoor “Believe”uit Tiendeveen o.l.v. Bert Bennink.
Deze dienst begint om 9:30 uur. Na afloop is het mogelijk om samen koffie/thee te drinken in “de Open Poort”. Langs deze weg willen we u en jou van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Pasen