Kerkdiensten

…`dat ik op de zondag tot de gemeente van God naarstig kom, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken en God de Heere openlijk aan te roepen’ (Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus).

Preekrooster Tiendeveen

Preekrooster Nieuw-Balinge