Organen van bijstand

Contactcommissie Tiendeveen
De contactcommissie is een commissie van bijstand en organiseert een aantal activiteiten, zoals zangdiensten, concertavonden, fietstochten enz, enz. Welke activiteiten waar en wanneer worden georganiseerd kunt u lezen in de kerkbode of op de website. Daarnaast zijn er vanuit de commissie nauwe contacten met de Templom Reformatus (Hervormde gemeente) in Hernadszurdok, in Hongarije.

Het is de bedoeling om in de komende jaren deze contacten verder uit te bouwen, waarbij we in de eerste plaats denken aan een briefwisseling tussen gemeenteleden in Hernadszurdok en gemeenteleden in Tiendeveen Nieuw-Balinge en het aldaar bezoeken van de gemeente met een delegatie uit de gemeente hier.
Tevens willen wij hen financieel ondersteunen bij de gemeente opbouw, zodat daar het woord van onze God ongestoord gebracht kan worden. Daarbij is het lectuur project van onschatbare waarde. Om aan de nodige financiële middelen te komen zijn inmiddels een aantal activiteiten georganiseerd.

VERJAARDAGFONDS NIEUW BALINGE / TIENDEVEEN
Verschillende dames komen bij jarige gemeenteleden op bezoek en ontvangen dan een gift van de jarige ten bate van de gemeente. Het hele gezin kan meedoen.

BEZOEKDAMES NIEUW BALINGE / TIENDEVEEN
De alleenstaande ouderen van 70 jaar en ouder krijgen elke 2 maanden bezoek van een bezoekdame (Nieuw-Balinge). In Tiendeveen gebeurt dit in overleg met de bezoekdame. Het blad Lichtspoor wordt dan gegeven. Twee keer per jaar word het blad Zonnewende erbij gegeven. Echtparen va 70 jaar en ouder krijgen per post het blad en zij die een bezoekje niet wensen. Ook gemeenteleden die een huwelijksjubileum hebben te vieren, krijgen een kaart (25 jaar) of bezoek (40, 45, 50 enz) met een bloemetje van een bezoekdame.
Gemeenteleden die 5 dagen of langer in het ziekenhuis hebben gelegen, krijgen, na overleg met de predikant, ook een bezoek met een bloemetje of fruit. Ieder jaar wordt de lijst van de te bezoeken gemeenteleden aangepast.