Corona informatie

Nieuws on 10 Oct , 2020

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

Actuele informatie over de kerkdiensten (update 10-10-2020):
Gezien de berichtgeving afgelopen week over erediensten hebben we als kerkenraad het volgende besloten:
* We roepen gemeenteleden dringend op thuis te blijven bij klachten en zich te houden aan de voorschriften uit het Gebruiksplan
* In de kerk kan er tijdens verplaatsingen een mondkapje worden gebruikt, op de zitplaats kan deze af
* Medewerkers met nauwe contacten als coördinator en koster gebruiken een mondkapje
* We geven extra aandacht aan de looproutes en hebben deze gewijzigd; ook de zijvleugel in Tiendeveen verlaat de kerk via de uitgang van de kerk. De gemeenteleden in de Open Poort kunnen dan uitsluitend de uitgang van de Open Poort gebruiken
* Gemeentelijke activiteiten door de week kunnen door maximaal 30 mensen worden bezocht en hier word niet gezongen
* Afhankelijk van aanvullende berichtgeving zullen deze maatregelen wijzigen. Deze zullen via deze website gecommuniceerd worden

Enkele zaken uit het Gebruiksplan waar we extra aandacht voor vragen:
– Houdt overal 1,5m aan
– Ontsmetten bij de ingang van de gebouwen
– Garderobes zijn gesloten; neem uw jas mee naar de zitplaats
– Gebruik toiletten beperkt; zoveel als mogelijk thuis
– Neem losse spullen als bijbels en kussens mee naar huis
– Collecten bij voorkeur overmaken via de bank
– Volg de aanwijzingen van de coördinator en koster

Eerdere berichtgeving (nog actueel):
Reserveren voor de eigen gemeenteleden is niet nodig; iedereen is welkom. Zie voor volledige instructies rondom het gebruik van de kerkgebouwen het Gebruiksplan van onze gemeente. De hoofdpunten zijn:
* De 1.5 meter regel blijft van toepassing en behalve de kerkzaal is in Tiendeveen ook de Open poort ingericht als bijzaal, hier is via het scherm de dienst mee te volgen en zo de gemeenschap der heiligen met de gemeente te beleven. Als de kerkzaal vol is gaan we verder in de Open poort; daar houden we 2 stoelen leeg tussen verschillende huishoudens.
* Zingen mag onder voorwaarden weer in grote kerken maar helaas is de kerk in Tiendeveen hier te klein voor; dit betekend jammer genoeg geen gemeentezang. De predikant leest het opgegeven vers voor en de organist speelt het vervolgens; u kunt in uw hart meezingen. In Nieuw-Balinge is zingen door gebruik van extra ventilatie mogelijk.
* Er is helaas geen oppas voor de kinderen mogelijk.
* Tiendeveen: De centrale ingang blijft de deur van de Open poort, de uitgang van de kerk is de hoofdingang en van de open poort is de uitgang de normale uiitgang van de Open poort, op deze manier houden wij de stromen gescheiden. Tussen de morgen- en middagdienst worden de zalen geventileerd en ontsmet.

Collecten:
In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de bank. In de kerk is bij de uitgang 1 doos aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt als u geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.

Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Eerdere nieuwsberichten:
* Met ingang van 7 juni is er geen voorzang meer voor de dienst (i.v.m. kerkelijke bezetting)
* Niet iedereen kon de diensten volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit bij Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april starten de diensten in Tiendeveen daarom om 09:30uur.
* Pastoraat bij gemeenteleden thuis, ziekenhuis of verpleeghuis geschied in overleg met familie of andere betrokkenen.

Gemeenteleden worden verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht. Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.