Corona informatie

Nieuws on 3 Apr , 2020

CoronaHeader

 

MEELUISTEREN: KLIK HIER

Update 03 april (D.V. komende zondag):

Liturgie zondagochtend:
Voorzang: Psalm 69: 1, 2
Psalm 103: 8 en 9
Psalm 51:2
Schriftlezingen: Markus 3:20-22, 28-30 en Lukas 23:26-43
Psalm 22:4 en 9
Psalm 145:6
Psalm 89:19 en 20

Liturgie zondagmiddag:
Voorzang: Psalm: 111: 1 en 2
Psalm: 90:8
Psalm: 89:9
Schriftlezing: Spreuken 11:8-12 Markus 15:1-15 en Johannes 18:39-40
Psalm: 43: 1, 2, 3 en 5
Psalm: 118: 3, 9 en 11
Psalm: 142: 4 en 7

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkrentmeesters 3. Kerk
Voor de collecte kunt u uw bijdrage overmaken. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.
Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen of via Tikkie https://tikkie.me/pay/o124ebf50glu9svr0cat
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge


Update 29 maart afkondigingen:
* Paasviering: uitzending morgen 30 maart om 19.30 uur via kerkradio en internet. We moedigen de hele gemeente aan om deze viering thuis mee te luisteren.
* Iedere woensdagavond is er een bezinningsmoment om 20.00 uur via kerkradio en deze website. Deze woensdag 1 april is de eerste.
* Afgelopen weken is gebleken dat niet iedereen de diensten kon volgen via kerkradio en internet. Met ingang van zondag 5 april start de dienst daarom om 09:30uur. Vanaf 09:00uur zijn we online en kunt u inschakelen.

Update 27 maart:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 26 maart 2020 besloten dat de erediensten in de kerk van Nieuw Balinge worden afgelast. In Tiendeveen laten we dienst met een minimale bezetting doorgaan zodat de gemeente thuis de dienst kan volgen via kerkradio of internet.

De kerkdienst in Tiendeveen zal geleid worden door de (gast)predikant in aanwezigheid van een dienstdoende ouderling en diaken en eventuele overige aanwezige kerkenraad met één of meer gezinsleden. Daarnaast zal er een organist en iemand voor de techniek aanwezig kunnen zijn. Op deze wijze hoeft de predikant niet voor een lege kerk te preken en houden we ons aan de richtlijnen van de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het is ons gebed en vurig verlangen dat deze ingrijpende maatregel van korte duur zal zijn en wij elkaar zeer spoedig weer als één lichaam van Christus in Gods huis mogen ontmoeten. Wij moedigen iedereen aan om de uitzending van erediensten actief te volgen.

Begrafenissen
In geval van begrafenissen wordt de familie gevraagd zorg te dragen dat maximaal 30 personen aanwezig zijn bij de rouwplechtigheid.

Activiteiten
Alle activiteiten en bijeenkomsten als catechese, clubs, jeugdwerk, zondagsschool, Bijbelkringen, ouderenmiddagen komen met onmiddellijke ingang te vervallen.

Pastoraat
Pastoraat bij gemeenteleden thuis, ziekenhuis of verpleeghuis wordt beperkt zulks in overleg met familie of andere betrokkenen. Telefonisch pastoraat is uiteraard mogelijk.

Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht.

Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.