Corona informatie

Nieuws on 19 Jun , 2021

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

Actuele informatie over de kerkdiensten (laatst bijgewerkt op 03-07-2021):
We roepen gemeenteleden en gasten dringend op thuis te blijven bij klachten en zich te houden aan de voorschriften uit het Gebruiksplan. De belangrijkste zaken op een rij:
- In de kerk(en) en het gebouw de open poort houden we 1,5m aan en er wordt (ingetogen) gezongen
– Gasten dienen zich aan te melden bij de coördinator via kerkrentmeesters@kerktn.nl Graag onder vermelding van het aantal personen en welke kerk u wenst te bezoeken en op welk tijdstip.
- Houdt overal 1,5m aan
– Ontsmetten bij de ingang van de gebouwen
– Garderobes zijn gesloten; neem uw jas mee naar de zitplaats
– Gebruik toiletten beperkt; zoveel als mogelijk thuis
– Neem losse spullen als bijbels en kussens mee naar huis
– Collecten bij voorkeur overmaken via de bank (zie bankrekeningen hieronder); voor gasten hangt er één collectezak voor alle collecten bij de uitgang (opbrengst wordt verdeeld)
– Er is helaas geen oppas voor de kinderen mogelijk
– Volg de aanwijzingen van de coördinator en koster
– We geven extra aandacht aan de looproutes; ook de zijvleugel in Tiendeveen verlaat de kerk via de uitgang van de kerk of via de nooduitgang
– De 1.5 meter regel blijft van toepassing en behalve de kerkzaal is in Tiendeveen ook de Open poort ingericht als bijzaal, hier is via het scherm de dienst mee te volgen en zo de gemeenschap der heiligen met de gemeente te beleven
– Tussen de morgen- en middagdienst worden de zalen geventileerd en ontsmet.

Collecten:
In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de bank. In de kerk is bij de uitgang 1 zak aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt als u geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.

Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Oudere berichten:
* Met ingang van 7 juni 2020 is er geen voorzang meer voor de dienst (i.v.m. kerkelijke bezetting)
* Niet iedereen kon de diensten volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit bij Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april 2020 starten de diensten in Tiendeveen daarom om 09:30uur.

Gemeenteleden worden verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht. Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.