Corona informatie

Nieuws on 23 Jan , 2021

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

Actuele informatie over de kerkdiensten (laatst bijgewerkt op 08-03-2021):
* Fysieke gemeentelijke activiteiten zijn i.v.m. de landelijke lockdown en avondklok geannuleerd; online kan dit wel plaatsvinden
* Activiteiten voor de kinderen en jeugd kunnen wel fysiek plaatsvinden met de heropening van het onderwijs
* We roepen gemeenteleden dringend op thuis te blijven bij klachten en zich te houden aan de voorschriften uit het Gebruiksplan
* In de kerk kan er tijdens verplaatsingen een mondkapje worden gebruikt, op de zitplaats kan deze af
* Medewerkers met nauwe contacten als coördinator en koster gebruiken een mondkapje
* In de kerk(en) en het gebouw de open poort zijn 30 mensen toegestaan en er wordt niet gezongen

Enkele zaken uit het Gebruiksplan waar we extra aandacht voor vragen:
– Houdt overal 1,5m aan
– Ontsmetten bij de ingang van de gebouwen
– Garderobes zijn gesloten; neem uw jas mee naar de zitplaats
– Gebruik toiletten beperkt; zoveel als mogelijk thuis
– Neem losse spullen als bijbels en kussens mee naar huis
– Collecten bij voorkeur overmaken via de bank
– Volg de aanwijzingen van de coördinator en koster

Eerdere berichtgeving:
Reserveren voor eigen gemeenteleden is niet nodig; iedereen is welkom. Zie voor volledige instructies rondom het gebruik van de kerkgebouwen het Gebruiksplan van onze gemeente. De hoofdpunten zijn:
* We geven extra aandacht aan de looproutes; ook de zijvleugel in Tiendeveen verlaat de kerk via de uitgang van de kerk
* De 1.5 meter regel blijft van toepassing en behalve de kerkzaal is in Tiendeveen ook de Open poort ingericht als bijzaal, hier is via het scherm de dienst mee te volgen en zo de gemeenschap der heiligen met de gemeente te beleven
* Er is geen gemeentezang. De predikant leest het opgegeven vers voor en de organist speelt het vervolgens; u kunt in uw hart meezingen.
* Er is helaas geen oppas voor de kinderen mogelijk.
* Tiendeveen: De centrale ingang blijft de deur van de Open poort, de uitgang van de kerk is de hoofdingang en van de open poort is de uitgang de normale uitgang van de Open poort, op deze manier houden wij de stromen gescheiden. Tussen de morgen- en middagdienst worden de zalen geventileerd en ontsmet.

Collecten:
In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de bank. In de kerk is bij de uitgang 1 doos aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt als u geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.

Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Oudere nieuwsberichten:
* Met ingang van 7 juni is er geen voorzang meer voor de dienst (i.v.m. kerkelijke bezetting)
* Niet iedereen kon de diensten volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit bij Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april 2020 starten de diensten in Tiendeveen daarom om 09:30uur.
* Pastoraat bij gemeenteleden thuis, ziekenhuis of verpleeghuis geschied in overleg met familie of andere betrokkenen.

Gemeenteleden worden verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht. Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.