Corona informatie

Nieuws on 3 Jan , 2022

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

Actuele informatie over de kerkdiensten (laatst bijgewerkt op 03-01-2022):
We roepen gemeenteleden en gasten dringend op thuis te blijven bij klachten en zich te houden aan deze voorschriften:
– In de kerk(en) en het gebouw de open poort houden we 1,5m afstand aan: 2 plaatsen tussen huishoudens
– Er wordt (ingetogen) gezongen
– Gasten zijn van harte welkom zonder aanmelding vooraf
– Ontsmetten bij de ingang van de gebouwen
– Garderobes zijn gesloten; neem uw jas mee naar de zitplaats
– Gebruik toiletten beperkt; zoveel als mogelijk thuis
– Neem losse spullen als bijbels en kussens mee naar huis
– Collecten bij voorkeur overmaken via de bank (zie bankrekeningen hieronder); voor gasten hangt er één collectezak voor alle collecten bij de uitgang (opbrengst wordt verdeeld)
– Volg de aanwijzingen van de koster
– Behalve de kerkzaal is in Tiendeveen ook de Open poort ingericht als bijzaal, hier is via het scherm de dienst mee te volgen en zo de gemeenschap der heiligen met de gemeente te beleven
– Tussen de morgen- en middagdienst worden de zalen geventileerd en ontsmet.
– Er is in Tiendeveen zondagochtend oppas voor de kinderen tot 4 jaar bij de familie Mol (Noorderweg 7) waar u terecht kunt vanaf 9 uur.

Collecten:
In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de bank. In de kerk is bij de uitgang 1 zak aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt als u geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.

Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Oudere berichten:
* Met ingang van 7 juni 2020 is er geen voorzang meer voor de dienst (i.v.m. kerkelijke bezetting)
* Niet iedereen kon de diensten volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit bij Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april 2020 starten de diensten in Tiendeveen daarom om 09:30uur.

Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht. Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.