Corona informatie

Nieuws on 5 Jul , 2020

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

Actuele informatie over de kerkdiensten:
Vanaf zondag 5 juli is reserveren voor de eigen gemeente leden niet meer nodig, iedereen is van harte welkom. Zie voor volledige instructies het Gebruiksplan. Hoofdpunten:
* Gasten wordt wel gevraagd om zich van te voren aan te melden via kerkrentmeesters@kerktn.nl Graag met opgave van welk kerkgebouw (Tiendeveen of Nieuw Balinge) u wilt bezoeken, het aantal personen en welke diensten.
* De 1.5 meter regel blijft van toepassing en behalve de kerkzaal is in Tiendeveen nu ook de Open poort ingericht als bijzaal, hier is via het scherm de dienst mee te volgen en zo de gemeenschap der heiligen met de gemeente te beleven. Als de kerkzaal vol is gaan we verder in de Open poort; daar houden we 2 stoelen leeg tussen verschillende huishoudens.
* Zingen mag onder voorwaarden weer in grote kerken maar helaas zijn onze kerkzalen hier te klein voor; dit betekend jammer genoeg geen gemeentezang
* Er is geen oppas voor de kinderen.
* Tiendeveen: De centrale ingang blijft de deur van de Open poort, de uitgang van de kerk is de hoofd ingang en van de open poort de nooduitgang bij het parkeer terrein, op deze manier houden wij één richting verkeer. Tussen de morgen en middag dienst worden de zalen geventileerd en ontsmet.
* U wordt verzocht om de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen

Collecten:
In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de bank. In de kerk is bij de uitgang 1 doos aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt als u geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.
Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Eerdere nieuwsberichten:
* Met ingang van 7 juni is er geen voorzang meer voor de dienst (i.v.m. kerkelijke bezetting)
* Niet iedereen kon de diensten volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit bij Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april starten de diensten in Tiendeveen daarom om 09:30uur.
* Alle activiteiten en bijeenkomsten als catechese, clubs, jeugdwerk, zondagsschool, Bijbelkringen, ouderenmiddagen zijn vervallen. Na de zomervakantie volgt verder informatie.
* Pastoraat bij gemeenteleden thuis, ziekenhuis of verpleeghuis geschied in overleg met familie of andere betrokkenen.

Gemeenteleden worden verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht. Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.